První návštěva a ceny

Úvodní stránka > Ortodoncie > První návštěva a ceny

Co obnáší první návštěva u ortodontisty?

Nejdůležitější je důkladná vstupní konzultace. To obvykle zahrnuje prohlídku chrupu, zhotovení dvou snímků (panoramatického a speciálního ortodontického RTG), skenu všech zubů a fotografií chrupu i obličeje. Ortodontista také pečlivě vyslechne Vaše přání.

Na základě provedené vstupní konzultace Vám lékař specialista zpracuje pomocí moderního programu pro analýzu komplexní léčebný plán. Ortodontista s Vámi pak v další návštěvě prodiskutuje pro Vás nejvhodnější léčebné postupy, včetně cenové kalkulace.

Každý pacient by měl vědět, že je nezbytné, aby jeho chrup byl před zahájením ortodontické léčby sanovaný (tzn. bez neošetřených kazů) a že ortodoncie nenahrazuje péči klasického stomatologa, kterého by měl také po celou dobu ortodontické péče v pravidelných intervalech navštěvovat.

Velmi důležitým předpokladem pro započetí a úspěšné zvládnutí ortodontické léčby je i ústní hygiena pacienta. Proto počítejte s odesláním k dentální hygienistce, která s Vámi probere metody čištění a odstraní případné nedostatky.

Ceny ortodoncie 

Ceny výkonů jsou kalkulovány podle časových nákladů, přístrojového a personálního vybavení ordinace, spotřebovaného materiálu a provozních nákladů. Konkrétní informace o ceně léčby je součástí vstupní ortodontické konzultace, bez které nelze potřebný rozsah ošetření posuzovat. Je projednána vždy před zahájením ortodontické léčby s pacientem či rodičem. Tato finanční rozvaha léčby je součástí každého léčebného plánu, který si s sebou pacient odnese z II. konzultace. Platnost léčebného plánu je 1 rok. Platnost kalkulačního listu 3 měsíce.

Zdravotní dokumentace

Výpis nebo kopii zdravotní dokumentace lze vydat pacientovi na základě vlastní žádosti, příp. na žádost ošetřujícího, který pacientovi zajistí následnou péči.
Jedná se o zpoplatněný administrativní výkon.

Ceník úhrad za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace:
Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace ……. 200,- Kč
Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, (vč. rtg snímku, CT) na CD 2 ks……. 400,- Kč

Pokud nebude dohodnuta jiná lhůta, budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace pořízeny do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby.

 

Zdravotní pojišťovny, se kterými spolupracujeme
111 - VZP 205 - ČPZP 209 - ZPŠ
201 - VOZP 207 - OZP 211 - ZPMV

Od 1. 1. 2022 bude pro dospělé pacienty (nad 22 let) platný ceník samoplátců.

Pojišťovny již na léčbu dospělých pacientů nepřispívají.

 

 

Orientační ceník základních položek 

  Úhrada pacienta do 22 let 

Úhrada pacienta bez pojištění

(samoplátci), osoby starší 22 let

Zhotovení dokumentace a stanovení léčebného plánu

 2 750 Kč 5 500 Kč

Fáze předléčby     

       
Hyrax hybridní nad 12 let     13 990 Kč      není 
Hyrax hybridní nad 12 let 19 980 Kč není 
Hyrax celolitý/kroužkový v kombinaci s obličejovou maskou 18 770 Kč není 
Hyrax hybridní v kombinaci s obličejovou maskou 24 760 Kč není 
         
Fáze po předléčení        
Transpalatinální oblouk (TPO) 2 190 Kč 2 890 Kč
Kroužky + Transpalatinální oblouk (TPO) 6 400 Kč není
Snímací retenční aparát složitý 6 400 Kč 8 400 Kč
Snímací retenční fólie Essix
3 190 Kč
3 190 Kč
         
Fixní aparát parciální: 1 čelist
   2 čelisti      1 čelist
2 čelisti 
parciální kovový (2-2) 
27 950 Kč
38 950 Kč 36 950 Kč
49 950 Kč
parciální kovový (3-3) 
30 950 Kč
42 950 Kč 39 950 Kč
53 950 Kč
parciální samoligovací (2-2)
39 950 Kč
51 950 Kč 49 950 Kč
62 950 Kč
parciální samoligovací (3-3)
42 950 Kč
57 950 Kč 52 950 Kč
68 950 Kč
         
Fixní aparát 
1 čelist
2 čelisti 1 čelist
2 čelisti
Kovový (délka léčby do 2,5 let)
43 950 Kč
69 950 Kč 51 950 Kč
85 950 Kč
Samoligovací Damon Ultima (délka léčby do 2,5 let)
51 950 Kč
85 950 Kč 59 950 Kč
95 950 Kč
Estetická keramika (délka léčby do 2,5 let)
51 950 Kč
85 950 Kč 59 950 Kč
95 950 Kč
         
Clear Aligner (neviditelná rovnátka)
1 čelist
2 čelisti 1 čelist
2 čelisti
Clear Aligner 10/14 Lite (2 sady, délka léčby do 6 měsíců)
64 950 Kč
77 950 Kč 64 950 Kč
77 950 Kč
Clear Aligner 20/Moderate (3 sady, délka léčby do 2 let)
77 950 Kč
90 950 Kč 77 950 Kč
90 950 Kč
Clear Aligner Advanced/Comprehensive (délka léčby do 3 let) není 105 950 Kč
není
105 950 Kč
Clear Aligner First (délka léčby do 1,5 roku, max 6 kontrol) není 59 950 Kč
není
59 950 Kč
Clear Aligner Comprehensive Phase 2 (délka léčby do 3 let)
není 105 950 Kč není 105 950 Kč

 

Dentální hygiena    
1 hodina 1 900 Kč 1 900 Kč
½ hodiny   950 Kč    950 Kč
¾ hodiny 1 400 Kč 1 400 Kč
Bělení    
Kombinované bělení 10 450 Kč 10 450 Kč
Domácí(výroba nosičů,4 tuby bělení) 7 150 Kč 7 150 Kč
Poplatek při pozdním zrušení rezervace* 600 Kč / 15 minut   

 

 

 

 

 

 

 

Rezervaci lze bezplatně zrušit na telefonním čísle +420 774 933 322 voláním, zasláním sms, případně emailem na info@naturdent-ortodoncie.cz do 24 hodin před vyšetřením. V případě onemocnění je  zrušení bezplatné pouze po předložení potvrzení od lékaře, případně jiném potvrzení. 

OBJEDNÁVEJTE NA: +420 774 933 322
NATURDENT – ORTODONCIE s.r.o., ZUBNÍ ORDINACE PRAHA, ZBUZKOVA 175/51, 190 00 PRAHA 9 - VYSOČANY