Často kladené otázky z oblasti ortodoncie

Úvodní stránka > Ortodoncie > Často kladené otázky

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá vadami v postavení jednotlivých zubů, skupin zubů, vztahu zubních oblouků i vadami růstu čelistí. Tyto vady je možné upravit pomocí snímacích nebo fixních aparátů (rovnátka) jak u dětí, tak i u dospělých, což vede ke zdokonalení vzhledu a funkce zubů a také může velmi významně pomoci ke zlepšení dlouhodobého zdraví zubů, dásní a čelistního kloubu rozložením žvýkacích tlaků na všechny zuby.

Proč podstoupit ortodontickou léčbu?

Hodně lidí má křivé či stěsnané zuby. Za to, že nemáme úsměv jako holywoodská hvězda, může genetická výbava našich předků. Po nich dědíme velikost zubů i jejich polohu. Nejčastějším problémem je stěsnání zubů a předkus, což nejen že nevypadá hezky, ale takto prominující zuby mají větší tendenci k úrazům. U některých pacientů může být problémem nesprávný skus, který často vede k funkčním problémům. Ortodontická léčba je schopna posunout takovéto zuby do ideální pozice. To pomůže nejen ke zlepšení jejich vzhledu, ale také skusu a zároveň i k usnadnění čištění zubů.

Jaký věk je optimální pro ortodontickou léčbu?

Léčba nepravidelností by se měla zahájit v době, kdy dětem začnou prořezávat stálé zuby nebo když je vývoj chrupu dokončený. I když ortodontická léčba probíhá obvykle lépe u dětí, i dospělí mohou tuto terapii podstoupit a počet takovýchto pacientů stoupá. Obecně lze říci, že rovnátka se dají nosit v každém věku. 

Jak probíhá léčba? 

Ortodontická léčba může být realizována mnoha druhy aparátů, které lidé znají jako „rovnátka“. Dělí se na dvě hlavní skupiny: snímací rovnátka, které si pacient může před jídlem nebo sportem vyjmout z úst a fixní (pevné) aparáty, které jsou pevně upevněné na zubech. 

Co je snímací aparát? 

Mezi snímatelné aparáty patří různé typy deskových nebo i funkčních aparátů (viz. níže) používaných u dětí k léčbě jednodušších vad nebo předléčení vad těžšího charakteru, po kterém následuje léčba fixním aparátem. Jsou na nich upevněny jemné drátky a pružiny, které jemnými tlaky posouvají zuby. Snímací aparáty mají výhodu v menší náročnosti péče o čistotu zubů. Minimální doba nošení je 12 až 14 hodin denně. 

Co je funkční aparát? 

Ortodontický aparát, který umí modifikovat způsob růstu čelistí, řídit prořezávání zubů a vyloučit negativní vlivy okolních měkkých tkání (rty, jazyk, tváře). Tyto funkční aparáty používají sílu Vašich čelistních svalů a mohou pomoci při některých typech problémů. Tato rovnátka leží volně v ústech, nesmí tlačit na dáseň a sliznice. Měly by se nosit kromě jídla, pití a provozování sportovních aktivit co nejvíce. 

Co je fixní aparát? 

Fixní aparát se skládá ze zámků a kroužků přilepených pevně na zuby. Tyto prvky jsou spojeny drátem, kterým upravujeme tvar oblouku a po němž posunujeme zuby. Na rozdíl od snímacích aparátů je fixní aparát v ústech pacienta 24 hodin denně a tím je zajištěno nepřetržité působení na zuby. Velmi často bývají fixní aparáty po určitou dobu léčby kombinovány s různými vyjímatelnými doplňky. Fixní aparáty jsou poměrně náročné na čištění a navíc jsou choulostivé na tvrdou stravu, která je po dobu jejich nošení prakticky vyloučená. 

Jaké jsou druhy fixních aparátů? 

Fixní rovnátka mohou být kovová, plastová (pro jejich nevýhody je na našem pracovišti nepoužíváme) a keramická. Vlastnosti kovových a keramických zámečků jsou srovnatelné, rozdíl je v estetice, proto variantu keramických zámečků v současné době velmi často volí dospělí pacienti. 

Jak dlouho trvá ortodontická léčba? 

Délka léčby závisí na typu vady, dále na druhu použitého ortodontického aparátu, na tom zda byly extrahovány některé zuby a v neposlední řadě také na Vaši spolupráci. Pokud nebude dostatečná, léčba se může prodloužit a nebo nemusí být zcela úspěšná. Obvykle trvá několik měsíců do dvou a půl roku. Fixní aparáty se nosí mezi 12 až 24 měsíci, ale mohou se nosit i déle v závislosti na závažnosti vady. Snímací aparáty se většinou nosí kratší dobu než fixní aparáty, můžete je potřebovat na předléčení před fixním aparátem a po léčbě fixním aparátem. 

Jak časté jsou návštěvy u ortodontisty? 

Ortodontické kontroly u pacientů s fixním aparátem jsou obvykle jednou za 4 až 6 týdnů, se snímacím aparátem za 2 až 3 měsíce, závisí však na typu vady. 

Co je retenční fáze ortodontické léčby? 

Po skončení vlastní ortodontické terapie, tedy posunu zubů, je chrup v korektním postavení. Zuby se však mohou v různé míře vracet do původní polohy, proto se tato pozice musí po určitou dobu stabilizovat. Toto období se nazývá retence a aparáty, které drží zuby na svém místě, zatímco se okolní struktury fixují, se nazývají retainery. Retainery mohou být snímací (retenční dlaha nebo deska) nebo fixní (lepený drátek na vnitřní ploše zubů) v závislosti na původní vadě. Je nutné vždy extrahovat (vytrhnout) nějaké zuby? V ortodoncii lze nedostatečné místo získat prakticky jen dvojím způsobem, buď vykloněním zubů dopředu nebo extrakcí některých zubů. Pokud je ve Vašem zubním oblouku nutné získat místo, Váš ortodontista Vám na základě důkladného vstupního vyšetření sdělí, kterou z těchto možností lze u Vás použít tak, aby výsledek celé léčby byl v budoucnu stabilní. 

Jaká je úspěšnost léčby? 

Úspěch závisí na schopnostech ortodontisty, nadšení a spolupráci pacienta i rodičů. Je důležité pravidelně docházet na kontroly a držet se všech instrukcí ortodontisty. U léčby dětí je velmi důležité, aby byl dětský pacient minimálně stejně tak motivovaný jako jeho rodiče. 

Je výsledek ortodontické léčby trvalý? 

I po retenci je normální, že se v průběhu života mohou zuby v menší míře pohnout, takže nemůže být poskytnuta žádná trvalá záruka. Nicméně je neobvyklé, že by se zuby pohnuly natolik, aby byla potřebná další léčba.

OBJEDNÁVEJTE NA: +420 774 933 322
NATURDENT – ORTODONCIE s.r.o., ZUBNÍ ORDINACE PRAHA, ZBUZKOVA 175/51, 190 00 PRAHA 9 - VYSOČANY