Často kladené otázky o zubních implantátech

Úvodní stránka > Služby

Co je to zubní implantologie? 

Zubní implantologie je specializovaný obor, který se zabývá náhradou ztraceného zubu nebo zubů umělými zubními kořeny (implantáty) umožňujícími posléze připojení umělé zubní korunky nebo skupiny korunek. Zahrnuje část chirurgickou, kdy je v lokální anestézii do kosti usazen titanový šroub (implantát), a část protetickou, kdy se k tomuto šroubu připevňují další součásti a nakonec i umělá zubní korunka, která ve své podstatě nahrazuje ztracený zub resp. jeho viditelnou estetickou část (obr. 1, 2, 3). 

Proč ošetření se zubním implantátem? 

Klasické řešení (fixní nebo snímatelná náhrada) má řadu úskalí – nutnost broušení sousedních neporušených zubů u fixních náhrad (můstků), opakované uvolňování u tzv. lepených můstků, páčení nosných zubů sponami snímatelných náhrad atd. V řadě případů je optimálním řešením zavedení implantátu a následující rekonstrukce protetickou korunkou, která ztracený zub nahradí plně z hlediska funkce i estetiky. 

Jaký věk je optimální pro implantologickou léčbu? 

Dolní hranicí na našem pracovišti je obvykle 18. rok věku, u dívek možno i o něco dříve. Horní hranice věku není, rozhodující je spíše celkový zdravotní stav a dobrá kondice, takže není problémem nahradit ztracené zuby implantáty i u pacientů ve vyšším věku. 

Jak probíhá léčba? 

Po vstupním vyšetření a analýze je pacient objednán k chirurgické fázi ošetření, kdy se v lokální anestézii do čelistní kosti usadí implantát a dále případně zhotoví nebo upraví dočasná zubní náhrada. Následující týden po předchozí operaci se odstraňují stehy a pacient je pozván ke kontrole obvykle za měsíc. Za další 2 měsíce se zhotovují kontrolní rentgenové snímky a následuje protetická fáze, tedy připojení dalších součástek k implantátu, otisky a zhotovení umělé korunky v laboratoři. Tato závěrečná procedura u jednoduchých typů náhrad (korunka) netrvá déle jak 8 dní, u složitých typů (můstek) pak cca 3 týdny. 

Je zavedení implantátu bolestivé? 

Zavedení zubního implantátu provádíme v lokální anestezii a ze zkušeností našich pacientů víme, že se jedná o zákrok nebolestivý. Dokonce ani následující den po výkonu si pacienti nestěžují na potíže, na rozdíl třeba od stavů po extrakcích (vytržení) zubů. Samozřejmě, že se tyto situace týkají jednodušších případů. Pokud se operuje např. v celé čelisti, lze určité potíže očekávat (otok, bolestivost), ale dají se zvládnout vhodně zvolenou protizánětlivou a analgetickou léčbou. V případě obav pacienta (např. u rozsáhlých výkonů) můžeme nabídnout ošetření v tzv. analgosedaci, které je pro pacienta vysoce komfortní. 

Co je to umělá zubní korunka? 

Umělá zubní korunka na implantátu se vyrábí v laboratoři a nahrazuje viditelnou část ztraceného zubu. Skládá se z tenkého, ale pevného skeletu (vnitřní část) a z estetického pláště (vnější vrstva), který se dnes výlučně zhotovuje z keramiky. Je plně individualizovaná, aby harmonicky splynula s okolním chrupem. Korunka jako celek se pak k implantátu připojuje pomocí různých spojovacích prvků nebo nástavců, na které se buď přilepí cementem anebo přišroubuje napevno malým šroubkem (obr. 4). 

Co je to fixní můstek? 

Fixní můstek na implantátech se rovněž vyrábí v laboratoři. Nahrazuje skupinu ztracených zubů, popř.může nahradit zubní oblouk i u bezzubé čelisti. Je různě veliký v závislosti na počtu nahrazovaných zubů. Skládá se z umělých korunek, které jsou podepřené implantáty a z tzv. mezičlenů, které tyto umělé korunky spojují mezi sebou a o implantáty se neopírají. Krátké můstky (např. 3-členné) se obvykle lepí cementem, u rozsáhlých můstků je častější připojení pomocí šroubků (obr. 5). V obou případech se však jedná o náhrady pevné, které si pacient nemůže sám z úst vyjmout.

Jaké jsou druhy umělých korunek? 

Umělé korunky na implantátech můžeme rozdělit podle použitých materiálů. Pryskyřičné korunky se používají jako náhrady provizorní, v bytelnější podobě – ve formě pryskyřičných zubů - nachází uplatnění u některých rozsáhlých můstků. Keramické korunky mají buď kovový skelet (tzv. metalokeramické korunky) anebo je skelet zhotovený z pevné speciální keramiky (tzv. celokeramické korunky). Keramický povrch korunky zaručuje barevnou i tvarovou stálost (obr. 6, 7). 

Jak dlouho trvá implantologická léčba? 

Celková délka léčby závisí na řadě faktorů, obecně je ale možno říci, že je to v řádu měsíců (výjimečně týdnů). 

Zub musí pryč – jaké jsou možnosti postupu? 

Možností je hned několik. První možností (standardní postup) je, že se zub šetrně odstraní (tzv. extrakce zubu) a rána se nechá několik týdnů zahojit. Je-li to nutné, tak během této doby pacient nosí nějaký typ provizorní náhrady. Poté se zavede implantát a buď se opět čeká (tentokrát několik měsíců) anebo je k němu rovnou připojena prozatímní korunka. Po vhojení implantátu a jeho pevném spojení s kostí je zhotovena definitivní korunka. Druhou možností je extrakce zubu a rovnou zavedení implantátu do extrakční rány, po zahojení se připojuje nejprve prozatímní korunka a posléze i korunka definitivní. Třetí možností je extrakce zubu se současným zavedením implantátu do extrakční rány a rovněž připojení prozatimní korunky, po zahojení je zhotovena korunka definitivní. 

Jak časté jsou návštěvy u implantologa? 

První návštěva po operaci je cca za týden, kdy se odstraňují stehy, u složitých případů někdy druhý den po operaci, např. z důvodu nezbytných úprav prozatimní snímací protézy. Další kontrola je zhruba za měsíc, poté za další dva měsíce, kdy se obvykle provádí i kontrola rentgenem. Po odevzdání zubní náhrady (korunka, můstek), je pacient pozván cca za týden, u složitých náhrad ještě za měsíc. Další kontroly pak probíhají obvykle jednou ročně. 

Vadí, jsem-li kuřák? 

Kouření je významným negativním faktorem a lze předpokládat, že bude větší výskyt komplikací. Některé zákroky (např.zvětšení objemu kosti před implantací) nelze provádět u kuřáků vůbec. 

Jaká je úspěšnost léčby? 

Úspěch, tak jako v jiných oborech, závisí na schopnostech implantologa, použitém implantačním systému a dobré motivaci pacienta. V medicíně nemůže být nic stoprocentní, avšak i když komplikace nastávají, není jich mnoho a umíme je řešit.

OBJEDNÁVEJTE NA: +420 774 933 322
NATURDENT – ORTODONCIE s.r.o., ZUBNÍ ORDINACE PRAHA, ZBUZKOVA 175/51, 190 00 PRAHA 9 - VYSOČANY